نیم ست یاقوت قرمز و برلیان

کد محصول:751

N: 5898
W: 3.406 gr
Ds: 0.18 ct
R: 0.775 ct


N: 5632
W: 6.515 gr
Ds: 0.22 ct
R: 1.24 ctثبت نظرات سفارش محصول