نیم ست فیروزه

کد محصول:1258

Turquose-Set
 
Pendant
W:2.482 gr
Tq:1.03
 
Earring
W:6.03 gr
Tq:1.610 gr

ثبت نظرات سفارش محصول