نیم ست زمرد و برلیان

کد محصول:1101

Emerald- set
 
N:6543
E:1.52 ct
Ds:.116 ct
 
N:6544
E:1.49 ct
Ds:.058 ct
 
N:6545
E:3.075 ct
Ds:.116 ct

ثبت نظرات سفارش محصول