آویز فیروزه اشک و برلیان

کد محصول:1067

 Turquoise-Diamond-Pendant
 
N: 6530
W: 6.031 gr
TQ: 2.906 gr
Ds: 0.14 ct

ثبت نظرات سفارش محصول