نیم ست فیروزه اشک

کد محصول:1054

Turquoise-Set

N: 6489
W: 1.688 gr
TQ: 0.619 gr

N: 6490
W: 3.392 gr
TQ: 1.170 gr

ثبت نظرات سفارش محصول